Forester ayaa isku dhafay imtixaanka dheer, sababtoo ah waxaan jeclahay oo qoraa